چگونگی استفاده از دگمه های کیبرد

esc :لغو عملیات در حال انجام

F1:راهنما

F2:تغییر نام آیتم های انتخاب شده

F3:جستجو

F4:بازکردن لیست پایین رونده

F5:

F6:

F10:

F11:

space :

backspace :

Home :

enf :

page up :

page down :

ctrl + q :

ctrl + w :

ctrle + e :

ctrl + r :

ctrl + y :

ctrl + i :

ctrl + o :

ctrl + p :

ctrl +a :

ctrl + s :

ctrl + d :

ctrl + f :

 

برای یادگیری هرچه بیشتر شما عزیزان ، در هر مرحله فقط 5 میانبر را آموزش می دهم.

/ 0 نظر / 8 بازدید