میانبرهای فتوشاپ

ctrl + a : انتخاب کل صفحه

ctrl + alt :تغییر زبان نرم افزار

ctrl + d :صفحه یا شکل را از حالت انتخاب در می آورد.

ctrl + t :انتخاب شکل یا نوشته ( برای چرخاندن ، کوچک و بزرگ کردن « با مقیاس و بدون مقیاس » ، سه بعدی کردن )( برای کوچک و بزرگ کردن با مقیاس بهتر است هنگاه انجام این کار کلید shift را پائین نگه دارید )

ctrl + l :برای روشن و تیره کردن عکس « levels »

ctrl + shift + z : به عقب بر می گردد.( تا چندین بار )

chtrl + z : به عقب بر میگردد.( فقط یک بار )

ctrl + c : کپی می کند.( copy )

ctrl + v : پِیست می کند.( paste )

ctrl + q : صفحه و نرم افزار را می بندد.

alt + f4 :برای بستن فایل و برنامه

ctrl + r :ایجاد خط کش در کنار فایل

ctrl + o :باز کردن فایلی که از قبل ذخیره شده

ctrl + p :پرینت فایلِ طراحی شده

ctrl + n :باز کردن صفحه ای جدید

ctrl + b :

ctrl + k :

ctrl + j :

ctrl + h :

ctrl + g :

ctrl + f :

ctrl + y :

ctrl + u :

ctrl + i :

ctrl + w :

ctrl + e :

 برای یادگیری بهتر شما عزیزان ، هر جلسه فقط 5 میانبر را معرفی می کنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید