ساخت شعله گاز در فتوشاپ

1- - یک فایل با ابعاد 400 * 400  و پس زمینه مشکی باز کنید.
2- یک لایه جدید ایجاد کنید و اسم آنرا  blue بذارید. به وسیله از ابزار select یک بیضیبکشید و داخل شکل را به صورت کامل رنگ کنید و در حالتی که لایه انتخاب است مد لایه را به overlay تغییر دهید.
 3- رویلایه blue راست کلیک کنید و blending options را انتخاب کنید تا پنجره style ها بازشود.

در این مرحله تنظیماتی مشابه زیر انجام دهید.
Outer Glow:        رنگ :آبی opacity:75    ,  noise:0  ,technique: softer , size:18 , rang:74, speard:0 
Inner Glow:, opacity:100 رنگ :آبیreng:50 ,   noise:0, choke:23, size:3,   technique: presice
 4- روی لایه blue راست کلیک کرده و Duplicate Layer رو کلیک کنیم و نام آن را Blue Offset قرار دهید. روی لایه مربوط راست کلیک کنید و Blending Options را باز کنید وتغییرات زیر رو روی اون اعمال کنید:
  Inner glow:
reng:50 ,   noise:0, choke:0, size:114,   technique:presice,  opacity:100,  رنگ :آبی , source:edge,
5- بعد ازدرست کردن لایه جدید، باید کمی اون رو از قسمت بالا و پایین کوچک کنید، به اندازه 3 تا 5 پیکسل کافی است.
 6- حالشکلی مثل شکل زیر ایجاد کنید و رنگ و Style ان را مطابق با شکل زیر قراردهید  ).Filter / Blur / Motion Blur)
/ 0 نظر / 13 بازدید