اصطلاحات گرافیکی

پیچازی : افت رنگ در چاپ افست ، تصویر موج دار که در اثر نزدیک بودن خطوط به یکدیگر در لیتروگرافی ایجاد می شود.

یونیک :ایدهء تبلیغاتی منحصر به فرد

ترانسپارنت : شیشه نما ، پشت نما

گلیز : شفاف

سولید : مات ، کدر

اسکامبل : نیمه شفاف ، غبار مانند ، دودی

مونوگرام monogram : حرف نگاره

لوگوگرام ، لوگوگراف logogram : واژه نمود

اتوگراف autograph : اثر اصیل ، اثری که هنرمند آن را امضا کرده است.

مونوگراف monograph : رساله پژوهشی در مورد یک مبحث.

ایدئوگرام : اندیشه نگار

ژئومتریک : هندسی ( ایستا )

فیگوراتیو : غیر هندسی ، پویا

ارگانیک : اندام وار

پیکتوگراف : نگارش تصویری ، نماد تصویری

ترام : کوچکترین جزء کار چاپی

یو وی uv یو آر ur : لایه های ورنی مانند برای جلوه دادن و محافظت از اثر

پیکسل : کوچکترین واحد مستقل در تصویر

فونت ( قلم ) : گروهی از حروف الفبا با شکل و سبک نگارش خاص

فوتن : ذرات تشکیل دهنده نور

والور : ارزش رنگی

واریاسیون : تنوع رنگی

تنالیته : رنگمایه

ارتفاع رنگ : درجه تیرگی و روشنایی رنگ

باتیک : نقش اندازی روی پارچه

اکسپرسیون رنگ : حالت رنگ

امپرسیون رنگ : احساس رنگ

استاندارد گراف : شابلون حروف

مدول : واحد استاندارد برای ساخت حجم مشخص

مدولار : واحدبندی

سورشارژ : چاپ دوباره کلمات ( در تمبر )

اسپید : چاپ نشدن قسمتی از طرح

تراکم فرم : فرمی که از واحدهای معین تشکیل شده است.

کالیگرافی calligraphy : خوشنویسی

تامپر tampering : به معنی جعل و یا ایجاد تغییر در محتویات یک بسته

trademark : علامت تجاری ( tm یا r )

/ 0 نظر / 9 بازدید