مفهوم اصطلاحات هنر و طراحی گرافیک

گرافیک را هنر ارتباطات بصرى مى‌دانند. این شاخه از هنرهاى تجسمى، محل تلاقى هنر و رسانه است. از این رو در کشور ما نام ارتباط تصویرى براى معادل انگلیسى این واژه برگزیده شده است. گرافیک، تابع وجود نیازهاى اقتصادى، سیاسى و ... است. با ظهور انقلاب صنعتى در اروپا و آمریکا و تولید کلان کالاهاى مصرفى، نیاز به تبلیغ این کالاها و جذب مشترى و مصرف‌کننده افزایش یافت. در همین زمان بود که پایه‌هاى تولد گرافیک شکل گرفت. وجه تبلیغاتى این هنر سبب شد تا استفاده از نام هنر (art) براى عنوان حرفه‌اى طراحان کافى قلمداد نشود و نیاز به عناوین مناسب‌ترى مثل مهندسى بصرى یا طراح گرافیک (graphic designer) استفاده شود. باید بدانیم که ماهیتا بین هنر گرافیک (graphic art) و طراحى گرافیک (graphic design) تفاوت وجود دارد. گرافیک زمانى که در خدمت سفارش‌دهنده قرار مى‌گیرد به عنوان طراحى گرافیک شناخته مى‌شود. سفارش در معناى عام مى‌تواند هرگونه تبلیغات تجارى، فرهنگى یا سیاسى باشد. در این حالت طراحى گرافیک مى‌تواند در هر یک از اشکال رسانه‌اى خود نظیر چاپى، الکترونیکى، دیجیتالى و سایبر ظاهر گردد. طراحى لوگو، صفحات وب، کارت ویزیت، بروشور، پوستر و ... از جمله مواردى است که به خواست مشترى و توسط طراح گرافیک صورت مى‌پذیرد. در گرافیک دیزاین، وظیفه برقرارى ارتباط بر دوش خود اثر گرافیکى نهاده شده است. یعنى اثر گرافیکى، بایستى بتواند تا مخاطب را به طرف خود جذب نماید، نه آنکه مخاطب تلاش نماید تا محتوا و پیام آن را درک کند. چرا که اصولا در گرافیک دیزاین، این اثر است که مخاطب را فرا مى‌خواند.
گرافیک دیزاین "هنر شخصى" نیست و مى‌خواهد ارتباط برقرار کند یعنى حتما و باید حضور مخاطب در نظر گرفته شود. در هنر گرافیک یا گرافیک آرت، حضور سفارش‌دهنده حذف شده و این خود هنرمند است که بدون در نظر گرفتن سلایق دیگران، پیامش را در قالب اثر گرافیکى خود عرضه مى‌نماید. این شاخه از گرافیک کمتر در بُعد رسانه‌اى قرار مى‌گیرد و بیشتر حالت نمایشگاهى و جشنواره‌اى دارد. برگزارى بى‌ینال‌هاى گرافیک یا نمایشگاه‌هاى پوستر نمونه‌هایى از تولیدات آثار هنر گرافیکى است. گرچه گفته مى‌شود که آثار تک نسخه‌اى در گرافیک جایگاهى ندارند؛ چرا که هدف برقرارى ارتباط را میسر نمى‌کنند. ولى در بحث گرافیک آرت، هر روزه مى‌توان شاهد آثارى تک نسخه‌اى و نمایشگاهى بود که در تعداد زیاد تکثیرپذیر نیستند. در نهایت این شاخه از هنرهاى تجسمى امروزه چه در قالب گرافیک آرت و چه در پوشش نام گرافیک دیزاین با در اختیار گرفتن تمام امکانات سخت افزارى و نرم افزارى توانسته است، به عنوان یکى از قدرتمندترین شاخه‌هاى هنرى در دنیاى رسانه‌ها حضور موثر و مثمر ثمر داشته باشد

/ 0 نظر / 10 بازدید