آموزش فری هند

گام اول :

     یکی از برنامه های گرافیکی، برداری شرکت Micro media   است که می توان در ساخت تصاویر مختلف هنری از آن استفاده کرد. مانند( لوگو، انواع  آرم ، فاکتور و سربرگ ، کارت ویزیت ،طراحی جلد کتاب ،  انواع آگهی های تبلیغاتی ، بروشور وپوستر و ....) در برنامه فلش که محصول همین شرکت می باشد می توان به تصاویر را به تصاویر متحرک تبدیل کرد . 

     تصاویر گرافیکی اصولاً به دو دسته Vector (برداری) ، Raster (پیکسلی) دسته بندی می شود. تصاویر Vector از یکسری خطوط منحنی که به صورت ریاضی تعریف شده اند تشکیل می شوند .

     در برنامه هایی که مبتنی بر Vector (برداری) هستند بسادگی می توان یک شکل را جابجا کرد و مقیاس آنرا کم و زیاد کرد بدون اینکه در کیفیت آن تأثیر بگذارد. Raster (پیکسل) از یکسری نقاط مربع شکل خیلی کوچک تشکیل شده اند که هر چه تعداد پیکسلها بیشتر باشد کیفیت تصاویر بیشتر می شود. اگر تصاویرRaster  را تغییر مقیاس دهیم از وضوح آن کاسته می شود و بنابراین در کار با این تصاویر باید به مقدار وضوح بسیار توجه نمود .

معرفی نوارها

     1. نوار Title Bar : این نوار نشان دهنده عنوان برنامه می باشد . چنانچه فایلی را که قبلا ذخیره کرده باشیم نام فایل را نمایش می دهد . در غیر این صورت فایل به نام Untitled نشان داده می شود .

     2. نوار منوها Menu Bar  : شامل منوهای برمانه می باشد .

     3.نوار استاندارد Main  : این نوار شامل ابزارهایی می باشد که در منوها نیز وجود دارند به علت کاربرد زیادی که این دستورات دارند برای دسترسی سریعتر به صورت ابزار در این قسمت قرار می گیرند .

طریقه اضافه کردن ابزارها به منوی استاندارد :

     1. Right click جلوی نوار استاندارد و یا Main وانتخاب دستور Customize

     2. Window / Tool Bars / Customize  در پنجره گشوده شده انتخاب منوی مورد نظر، click روی نام دستور و نماد دستور را به سمت نوار ابزار Drag نماییم.

روشهای  فعال و غیر فعال کردن نوارها و پانل ها :

     1 . برای نوار Tool Bars (ابزار) View / Tool Bars / Ctrl+F3

     2. برای نوار Panel (پنجره ها) View / Panel، برای غیر فعال کردن کافیست مثلث کنار پنجره یا کلید F4 را بفشاریم.

     3 . Right click جلوی نوار استاندارد Main

     4. Window / Tools، view / Tool Bars  جهت فعال وغیر فعال کردن نوار ابزار

تفاوت پنجره و پانل :

     1- در پنجره امکان کار در محیطی خارج از پنجره وجود ندارد .

     2- پنجره دارای دکمه Cancel ( لغو کردن ) و Ok ( تایید کردن ) می باشد .

     3- در صورت باز بودن پانل امکان کار با پانل های دیگر و محیطی خارج از آن وجود دارد .

ساخت کلیدهای میانبر سفارشی برای دستورات:

     منوی  Edit / Key board shortcut  یا   منوی Window / Tool Bars / Customize  تب اول Short cut

     علاوه بر اضافه یا کم کردن آیکونها و ابزارها از میله ابزار و نوار ابزار شما می توانید برای هر دستور کلید میانبری را به صورت دلخواه تعریف کنید. در پنجره گشوده شده  از قسمت Commands دستور مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت Current shortcuts keys در صورتیکه کلید میانبری داشته باشد نمایش داده می شود.

     اگر دستور انتخابی شما کلید میانبری نداشته باشد می توانید به سادگی کلید میانبری را برای دستور تعریف کنید. ابتدا باید کلید میانبر دستور را انتخاب و Remove نماییدوسپس کلید مورد نظررا در قسمت Press new shortcut key وارد کنید و برای تأیید کلید میانبر سفارشی گزینه Assign را click کنید.

     ذخیره سازی کلید میانبر سفارشی ساخته شدهبرای ذخیره سازی مجموعه کلیدهای میانبر ساخته شده خود، بعد از ساخت کلید بر روی علامت   +   قسمت
 Key board shortcuts setting    
کلیک نمایید. با این کار کادری نمایش داده می شود که می توانید اسمی را برای مجموعه کلیدهای میانبر خود تعیین کنید و بر روی
Save کلیک نمایید.

     بعد از این عمل این کلید برای دستور انتخابی در برنامه هایی که در منوی کشویی نمایش داده می شوند تعریف شده است و در این برنامه ها نیز قابل استفاده می باشد.

4. نوار وضعیت Statues

     ¯ Magnification : برای بزرگنمایی و کوچک نمایی با % استفاده می شود اگر بخواهیم خود یک درصدی را وارد کنیم کافی است فقط عدد دلخواه را تایپ و Enter کنیم دیگر نیازی به  % نمی باشد.

     Fit page : مشاهده کل صفحه فعال کلید معادل Ctrl+Shift+W

     Fit all: امکان مشاهده کل صفحات موجود (البته اگر تعداد صفحات زیاد باشد) کلید معادل Ctrl+0

     Fit selection : امکان مشاهده تصاویر انتخابی Ctrl+Alt+0

     از ابزار Zoom نیز برای بزرگنمایی می توان استفاده کرد برای کوچک نمایی با ابزار Zoom فقط کافیست کلید Alt را پایین نگه داریم. از گزینه های  منوی View  نیز می توانیم جهت بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی استفاده کنیم.

     ابزار Hand  برای جابجایی صفحه استفاده می شود.

     Add page  : جهت اضافه کردن صفحه به فایل موجوداستفاده می شود. ( تا675صفحه )

     Go to page : در صورتیکه تعداد صفحات زیاد باشد برای رفتن به صفحه دلخواه استفاده می شود.

     Pervious page : مشاهده صفحه قبل 

     Next page : مشاهده صفحه بعد

     Drawing mode: حالتهای نمایش تصویر را می توان برای چاپ تغییر داد.

     Preview : حالت معمولی کار برای چاپ می باشد.

     Fast Preview : تصاویر را سریعتر از حالت قبل با کیفیت پایین تر نمایش می دهد.

     Key line - ctrl+k : تصویر را برای چاپ فقط خطوط تصاویر راسریع نشان می دهد.

     Fast key line : تصویر را برای چاپ خیلی سریعتر بدون جزئیات و با کیفیت پایین تر نمایش می دهد.

     Units : تعیین واحد اندازه گیری تصاویر.

در ادامه :

فصل اول: آشنایی با محیط FreeHand MX 
شروع کار با FreeHand
آشنایی با محیط کار
آشنایی با پانل ها
ایجاد عناصر بر روی صفحه
کار با عناصر رسم شده
کار با ابزار بزرگ نمایی (Zoom)
ذخیره پروژه ها با قالبهای متنوع
خروج از FreeHand
فصل دوم: کار با مسیرها و نقطه ها
ایجاد و تنظیم کادر (منطقه کار)
استفاده از ابزار خط کش
وارد کردن تصاویر خارجی (Import)
استفاده از گزینه Align
تکثیر عناصر موجود
تغییر اندازه عناصر
روش ایجاد و اضافه کردن رنگها
اضافه کردن متن به طرح
فصل سوم: ایجاد تصاویر پیچیده
کار با ابزار Freeform (شکل دهی آزاد)
کاربرد نقاط و دستگیره ها
آشنایی با ابزار FreeHand (ترسیم آزاد)
کار با ابزارهای Bezigon (بزیه) و Pen (قلم)
انتقال و الصاق عناصر از اسناد دیگر
فصل چهارم: کار با لایه ها (Layers)
آشنایی با لایه ها
ایجاد یک لایه جدید
کار بر روی لایه ها
ایجاد طیفهای رنگی
کار با خطوط پیرامون (Stroke)
استفاده از ابزار Rotate
روش ادغام لایه ها

/ 0 نظر / 8 بازدید